GDPR

Ochrana osobných údajov

Ak ste mojím zákazníkom a návštevníkom môjho webu, zverujete mi svoje osobné údaje. Ja zodpovedám za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa, prosím, s ochranou osobným údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

Kto je správca?

KETO s. r. o. ako správca určuje, akým spôsobom budú vaše osobné údaje spracovávané, za akým účelom, na akú dlhú dobu a prípadne vyberám ďalších spracovateľov, ktorí mi s týmto spracovaním budú pomáhať.

Kontaktné údaje

Ak sa na mňa budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete ma kontaktovať na e-maily: jarokucik@ketomaniac.sk

Prehlasujem

Prehlasujem, že ako správca vašich osobných údajov spĺňam všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

  • budem spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnením zmluvy, zákonnej povinnosti, či uloženého súhlasu
  • plním podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred samotným spracovaním osobných údajov
  • umožním vám a budem vás podporovať v uplatnení a plnení vašich práv vyplývajúcich zo zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Rozsah osobných údajov a účely spracovávania

Spracovávam osobné údaje, ktoré mi zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov:

  • poskytovania služieb/ plnenia zmluvy, v rozsahu: e-mail a meno, ktoré nevyhnutne potrebujem pre zaslanie e-booku, dohodnutie online konzultácie)
  • vedenie účtovníctva. Ak ste moji zákazníci, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujem, aby som vyhovel zákonnej povinnosti pre vystavenie a evidenciu daňových dokladov
  • marketing – zasielanie noviniek z blogu. Vaše osobné údaje (e-mail, meno), na čo klikáte v e-mailoch a kedy ich najčastejšie otvárate využívam za účelom priameho marketingu. Ak ste mojím zákazníkom, robím tak z oprávneného záujmu, alebo dôvodne predpokladám, že vás moje novinky zaujímajú, a to po dobu 5 rokov od poslednej objednávky. Pokiaľ nie ste mojím zákazníkom, zasielam vám novinky z blogu len na základe vášho súhlasu, po dobu 5 rokov od udelenia. V obidvoch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile.
  • Pokročilý marketing. Len na základe vašeho súhlasu vám môžem zasielať inšpirujúce ponuky tretích osôb alebo využiť e-mailovú adresu napr. pre remarketing a cielenie reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu. Ten sa dá, samozrejme, kedykoľvek odvolať, prostredníctvom mojich kontaktných údajov.

Vaše osobné údaje si ponechávam po dobu plynutia premlčacích lehôt, pokiaľ zákon neustanoví dlhšiu dobu k ich uchovaniu alebo som v konkrétnych prípadoch neuviedla inak.

Cookies

Pri prechádzaní mojej webovej stránky zaznamenávam vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržiavate alebo z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webovej stránky vnímam ako oprávnený záujem o svojich zákazníkov a verím, že vďaka tomu vám môžem ponúknuť ešte lepšie služby.

Cookies pre cielenie reklamy bude spracovávaný len na základe vášho súhlasu.

Moju webovú stránku si môžete prechádzať aj v takom režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov 

Chránim osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránim ich akoby boli moje vlastné. Prijala som a udržujem všetky možné a aktuálne známe technické a organizačné opatrenia, ktoré zabraňujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

Predanie osobných údajov tretím osobám

Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážem zaistiť vlastnými silami, využívam služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť ešte lepšie ako ja a na dané spracovanie sa špecializujú.

Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem:

Mailchimp, Paypall, Messenger, Stripe
Facebook
Google

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodnem využiť ďalšie aplikácie, či spracovateľov, a to pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujem vám však, že v takomto prípade budem pri výbere na spracovateľa klásť minimálne také isté nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

Predávanie dát mimo Európsku úniu

Spracovanie osobných údajov bude vykonávané na území EU.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte celý rad práv. Pokiaľ by ste chceli niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte ma prostredníctvom e-mailu: jarokucik@ketomaniac.sk

Máte právo na informácie týkajúce sa zásad spracovania osobných údajov.

Vďaka práva na prístup ma môžete kedykoľvek vyzvať a ja vám doložím v lehote 30 dní aké vaše osobné údaje spracovávam a prečo.

Pokiaľ sa u vás niečo zmení alebo zbadáte, že vaše osobné údaje nie sú aktuálne alebo úplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že spracovávam vaše nepresné údaje, domnievate sa, že vykonávam spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu.
Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účel spracovania.

Právo na výmaz (byť zabudnutý)

Vaším ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). Nechcem na vás zabudnúť, ale pokiaľ si to budete priať, máte na to právo. V takomto prípade vymažem všetky vaše osobné údaje zo svojho systému aj zo systému všetkých čiastkových spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujem 10 dní.

V niektorých prípadoch som viazaná zákonnou povinnosťou, a napr. musím evidovať vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade zmažem všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budem informovať e-mailom.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov

Pokiaľ máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzam v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budem moc rada, ak o tomto podozrení budete ešte predtým informovať mňa, aby som s tým mohla niečo spraviť a prípadné pochybenie napraviť.

Odhlásenie sa zo zasielania noviniek z blogu
E-maily s inšpiráciami, článkami alebo službami vám zasielam ak ste mojím zákazníkom na základe môjho oprávneného záujmu.

Pokiaľ zákazníkom ešte nie ste, posielam vám ich len na základe vášho súhlasu. V obidvoch prípadoch môžete ukončiť odber mojich e-mailov kliknutím na odkaz na odhlásenie v každom zaslanom e-maile.

Mlčanlivosť

Dovoľujem si vás uistiť, že s vašimi osobnými údajmi pracujem len ja a nie sú poskytnuté žiadnym iným osobám.

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 1.10.2020

KETO s. r. o.

 

© 2020 KETOMANIAC.SK